هیچ یک از ما به اندازه همه ما با هوش نیست!

تیم مدیریت

رضا سِیف

مؤسس و عضو اصلی هیت مدیره

سجاد سِیف

مدیر عامل

سبحان سِیف

رئیس هیت مدیره

به بالای صفحه بردن